Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 20-mečio konferencija

Antradienį Vilniuje surengta Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) konferencija, skirta Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 20-mečiui „Laaif 20 metų veikla mažinant aplinkos taršą Lietuvoje".

LAAIF paskirtis – pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, atliekų tvarkymo srityse, administruojant aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Atliekų tvarkymo ir Klimato kaitos specialiosios programos) lėšas.

Renginyje pasisakė ir Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis. Pranešimo metu direktorius kalbėjo ne tik apie energiškai efektyvius šaltinius, bet ir apie 2016 - 2017 metais skirstytas lėšas, kurios nukreiptos į pastatų renovaciją. Asociacijos manymu, pinigų skirstymas yra labai opi problema, kuri ne visada sprendžiama teisingai. Lėšos skiriamos pastatų renovacijai, tačiau renovacija deja, bet vyykdoma ne į pačia aukščiausią energinio efektyvumo klasę.

Pranešimo metu Aidas Vaičiulis kalbėjo apie atsinaujinčių energijos šaltinius ir jų nauda. Tokių šaltinių panaudojimas ne tik prisideda prie efektyvesnės pastatų statybos ir žinoma, tausotų aplinką, gamtą ir žmogaus sveikatą.