​ES parama: Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei

Informuojame apie naują kvietimą teikti paraišką priemonei

"Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+", finansuojamą Europos sąjungos lėšomis


Priemonės tikslas – Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau - AEI) gamybą ir vartojimą.

Tikslinė grupė pramonės įmonės

Remiama veikla AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Daugiau informacijos apie priemonę ir paramos dydį: SPAUSKITE ŠIĄ NUORODĄ.


ES parama: Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai

Taip pat primename apie ankstesnį kvietimą teikti paraišką priemonei
"Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai", finansuojamą Europos sąjungos lėšomis


Priemonės tikslas – Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Remiamos veiklos:

  1. MTEP;
  2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose
  3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos

Tikslinė grupė:

  1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
  2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas.

Daugiau informacijos apie priemonę ir paramos dydį: SPAUSKITE ŠIĄ NUORODĄ.