Naujas Europos Sąjungos susitarimas dėl energinio efektyvumo

Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo direktyvos (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)) peržiūros. Po ilgų derybų Europos Sąjungos įstatymų leidėjai pasiekė susitarimą dėl peržiūrėtos direktyvos. Direktyva pakoreguota taip, kad visi Europoje renovuojami pastatai iki 2050 metų pasiektų beveik nulinę emisiją (“nearly zero emissions”) . Tai ilgalaikės strategijos sutartis, liečianti visą Europos būsto fondą (ypač renovaciją), kuria privalės vadovautis visos Europos Sąjungos šalys. Taip pat didelis dėmesys skiriamas atsinaujinančios energijos direktyvai, energijos vartojimo efektyvumo ir elektros energijos rinkos kūrimui.

Bus skatinama intelektualiųjų technologijų ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimas ir integravimas, siekiant koreguoti ir mažinti energijos suvartojimą kaip neatskiriama pastatų dalį. Labai svarbu, kad Europos Parlamentas įtikintų valstybės nares, kurios turės įsipareigoti iki 2050 metų, siekti savo šalių būsto fondus pasiekti beveik nulinį lygį, nes tai padės kovoti su energijos trūkumu.


Džiaugiamės geromis naujienomis ir daugiau apie pokyčius kviečiame skaityti: http://bit.ly/2DZon9w