Pasirenkime energiškai efektyviai statybai

2014 m. liepos mėnesį prasidėjo Europos Komisijos finansuojamas projektas „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“ („BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“). Tai antroji projekto „BUILD UP Skills“, padedančio statybos sektoriui pasirengti energiškai efektyviai statybai, dalis.

Šią iniciatyvą Lietuvoje įgyvendina Regioninis inovacijų vadybos centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras ir Respublikinis energetikų mokymo centras.

Energiškai efektyvūs – taip apibūdinami pastatai jau dabar yra siekiamybė, kuriai svarbos suteikia ir Europos Sąjungos direktyva, nurodanti, kad nuo 2016 m. nauji pastatai turi būti ne žemesnės nei A energinio efektyvumo klasės, o nuo 2020 m. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos.

Šiuo metu statybos darbininkų mokymo ir atestavimo schema Lietuvoje nėra pakankamai išvystyta, kad praktikoje užtikrintų energiškai efektyvios statybos standartų laikymąsi. Šis projektas nagrinėja galimybes panaikinti likusias spragas ir suteikti galimybę statybininkams pasiekti poreikius atitinkančią kompetenciją ir kvalifikaciją.

Šios projekto dalies tikslas – sukurti aukšto energetinio efektyvumo namų statybai, renovacijai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kvalifikacijos įgijimo ir pripažinimo sistemą. Tai apims laisvanoriškų profesinio mokymo programų, mokytojų parengimą, mokymų išbandymą. Taip pat bus ieškoma kelių, kaip sukurti ir įgalinti veikti atestavimo schemą.

Projektu metu siekiama parengti energinio efektyvumo užtikrinimui reikalingus technologinius aprašus ir jų pagrindu atnaujinti elektroninių statybos taisyklių portalo www.statybostaisykles.lt dalis, parengti 8 mokymo programas pagal skirtingas statybos specializacijas, pilotiniuose mokymuose apmokyti 90 darbininkų ir 36 profesijos mokytojus.

Su „BUILD UP Skills“ projektu, renginiais, veiklomis galima susipažinti interneto svetainėje www.energinisefektyvumas.lt ir http://www.buildupskills.eu/.