Latvių 54 daugiabučio sandarumo matavimas

Į A+ klasę renovuojamame Latvių 54 daugiabutyje atliktas sandarumo matavimas, kuriuo siekiama nustatyti nesandarias pastato vietas ir išsiaiškinti poreikį būsimiems renovacijos darbams.

Jeigu namas yra nesandarus, dėl stiprios oro infiltracijos prarandamas milžiniškas kiekis energijos. Daugiausia šilumos prarandama dėl blogai įrengtų pamatų, išorinių sienų, stogo konstrukcijos, blogos kokybės langų. Todėl siūlome daugiau dėmesio skirti šioms pastato dalims.

Kad namo šilumos nuostoliai būtų kuo mažesni, statinio sandarumas yra vienas iš svarbiausių namams būtinų kokybės rodikliu. Oro pritekėjimas į pastatą, nors ir nematomas, bet labai reikšmingas. Šiuolaikiniuose pastatuose, kur nėra rekuperacinės sistemos reikalaujama, kad laidumas orui koeficientas būtų nedidesnis kaip 3, ten kur įrengta rekuperacinė sistema nedaugiau kaip 1,5, pasyviam namui 0,6.

Pastato sandarumo matavimai tai diagnostinis testas, kuris nustato pastato sandarumą ir oro nutekimo vietas. Matavimų tikslas – išvėdinimo lygio sumažinimas ir mažesnės išlaidos ventiliavimui, šildymui, oro kondicionavimui, o taip pat viso pastato klimato kokybės gerinimas.

Testo metu matuojama oro srovė ir slėgio skirtumas, kuris atsiranda specialaus ventiliatoriaus dėka ir nustatoma:

  • Bendras plyšių plotas pastato konstrukcijose
  • Išsihermetinimo vietos
  • Pastato konstrukcijų oro pralaidumas

Kuo svarbus šie matavimai?

  • Pastatų sandarumo lygio įvertinimas ir sandarinimo poreikio nustatymas;
  • Pastato šilumos izoliacijos sistemos įrengimo patikrinimas kokybei;
  • Pastato ventiliacijos poreikio nustatymas;
  • Atskirų pastato elementų langų, durų sandarumo nustatymas.