3. Reikalingas taupaus namo projektas.

Rengiant taupaus arba pasyvaus namo projektą, labai svarbi dalis yra jo įvertinimas pasyvaus namo projektavimo paketu (PHPP). Ši programa leidžia suvokti kiekvieno iš pastato komponentų įtaką metiniam šildymui skirtos energijos suvartojimui.

Duomenų suvedimui į PHPP, reikalinga tiksliai parinkti visas pagrindines namo medžiagas, gaminius bei detalizuoti svarbiausius pastato mazgus: pamato, sienos, lango, parepeto, stogo ir t.t., apskaičiuoti konstruktų U vertės bei šalčio tiltelius.