5. Statau namą, bet apie jo taupumą pradėjau galvoti tik dabar.

Jei namo statybos darbai jau pradėti, tačiau nesate tikras ar jis bus taupus siūlome atlikti papildomą energoauditą:

  • suvedus projekte nurodytus namo duomenis į PHPP galėsime nustatyti projektinius namo taupumo rodiklius, tokius kaip išlaidas namui šildyti ir t.t.
  • įvertinę statyboje jau panaudotas medžiagas, konstrukcijas, inžinerines sistemas ir atliktų darbų apimtis galėsime pagrįstai pateikti galimus namo taupumo gerinimo sprendimus.

Pasitaiko, kad net ir namo statybos eigoje, dažniausiai dėl ekonominių priežasčių, statytojai keičia projekte numatytas statybines medžiagas, inžinerinius sprendimus ar net išplanavimą. Atlikę projekto energoauditą ir įvertinę atliktų darbų apimtis bei jau panaudotas medžiagas, galėsite objektyviau suvokti savo būsimo namo energetinio efektyvumo lygį.