Nauda

Nauda Valstybei

Sumažės energijos suvartojimas, kuris sumažins fiskalinį deficitą ir nepriklausomybę nuo šalių, teikiančių energetinius resursus. Bus įgyvendinti Europos komisijos protokolo 20 20 2020 reikalavimai.


Nauda Vartotojui

Pastato sąnaudų šildymui ir vėsinimui sumažinimas bei komfortiška gyvenimo kokybė.


Nauda Asociacijos nariams:

 • Įstatyminės bazės, norminių dokumentų bei rinkos formavimas.
 • Visapusiška informacija apie rinkoje ir LR įstatymuose vykstančius pokyčius.
 • Informacija iš LR institucijų ir kitų asocijuotų struktūrų apie organizuojamus renginius, misijas, forumus ir t.t.
 • Informacijos gavimas apie tiesiogiai į asociaciją besikreipiančius asmenis.
 • Ryšių užmezgimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 • Asociacijos narių ir visuomenės informavimas.
 • Nuolaidos asociacijos organizuojamuose mokymuose.
 • Dalyvavimas asociacijos vykdomuose ES projektuose.
 • Narių įstatymokūrinių poreikių nustatymas ir pagalba įgyvendinant.
 • Narių švietėjiškų poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas.
 • Pagalba užmezgant ryšius su asocijuotomis struktūromis.
 • Nario įtraukimas į europinių informacijos mainų programas.
 • Dalyvavimas NPNA laimėtuose projektuose.
 • Narių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas, keičiantis informacija, idėjomis bei patirtimi.
 • Mažiausiai du vieši renginiai per metus (seminarai, konferencijos, susirinkimai ir t.t.).
 • Dalyvavimas parodose.


Nauda Statybos rinkos dalyviams

 1. Galimybė susipažinti ir įgyvendinti pasyvaus namo standarto reikalavimus.
 2. Potencialaus kliento švietimas, jo lūkesčių suformavimas.