Nauda


Nauda Asociacijos nariams:

 • Įstatyminės bazės, norminių dokumentų bei rinkos formavimas.
 • Visapusiška informacija apie rinkoje ir LR įstatymuose vykstančius pokyčius.
 • Informacija iš LR institucijų ir kitų asocijuotų struktūrų apie organizuojamus renginius, misijas, forumus ir t.t.
 • Informacijos gavimas apie tiesiogiai į asociaciją besikreipiančius asmenis.
 • Ryšių užmezgimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 • Asociacijos narių ir visuomenės informavimas.
 • Nuolaidos asociacijos organizuojamuose mokymuose.
 • Dalyvavimas asociacijos vykdomuose ES projektuose.
 • Narių įstatymokūrinių poreikių nustatymas ir pagalba įgyvendinant.
 • Narių švietėjiškų poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas.
 • Pagalba užmezgant ryšius su asocijuotomis struktūromis.
 • Nario įtraukimas į europinių informacijos mainų programas.
 • Dalyvavimas NPNA laimėtuose projektuose.
 • Narių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas, keičiantis informacija, idėjomis bei patirtimi.
 • Mažiausiai du vieši renginiai per metus (seminarai, konferencijos, susirinkimai ir t.t.).
 • Dalyvavimas parodose.


Nauda Statybos rinkos dalyviams

 1. Galimybė susipažinti ir įgyvendinti pasyvaus namo standarto reikalavimus.
 2. Potencialaus kliento švietimas, jo lūkesčių suformavimas.