Energiškai efektyvių (pasyvių) namų vystymo ir modernizavimo sektoriaus žmogiškųjų išteklių plėtra

2013-2014 m. Nacionalinė pasyvaus namo asociacija vykdė projektą “Energetiškai efektyvių (pasyvių) namų vystymo ir modernizavimo sektoriaus žmogiškųjų išteklių plėtra” Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-108.

Europos socialinio fondo agentūra skyrė mokymams ES struktūrinę paramą pagal 2012 metų ES struktūrinės paramos kvietimą – Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse priemonę.

Gavusi finansavimą, asociacija 2013 m. – 2014 m. organizavo mokymus daugiau nei šešiasdešimčiai specialistų.

2013 m. buvo organizuoti mokymai “Ateities statybos” bei “Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų taikymas statybų sektoriuje”. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt specialistų. 2014 m. vykdyti pagrindiniai, “Sertifikuotų pasyvaus namo planuotojų mokymai”. Mokymus baigė 56 kursų dalyviai. Sėkmingai išlaikė egzaminą ir gavo tarptautinį pasyvaus namo planuotojo/konsultanto pažymėjimą 28 dalyviai.