Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai: alternatyva ar būtinybė?

Ar žinojote, kad Baltijos jūroje, dėl per didelės fosforo koncentracijos yra susidariusi maždaug Lietuvos ploto mirusi zona, kurioje nėra gyvybės? Didelė dalis fosforo į aplinką patenka iš nekokybiškų valymo įrenginių. Europos Sąjunga jau ėmėsi ryžtingų veiksmų aplinkos užterštumui mažinti. Tačiau, panašu, kad jų nepakanka…

Lietuvoje reikalavimų nėra

Fosforo išvalymo lygis Europos Sąjungoje yra reglamentuojamas. Pavyzdžiui Švedijoje, Norvegijoje reikalaujama, kad net vienbučio namo valymo įrenginiuose fosforas būtų išvalytas iki 1mg/ l, o kai kuriose vietose net iki 0,5 mg/ l. Tuo tarpu Lietuvoje, tokio fosforo išvalymo reikalavimo mažiems valymo įrenginiams, valantiems iki 5 kub.m. nuotekų per parą, iš viso nėra. Kodėl? Spėjama, kad anksčiau buvo manoma, jog tokių įrenginių tiesiog neįmanoma pagaminti.

Biologiniai nuotekų valymo įrenginių (BNVĮ) rodikliai pralenkia lūkesčius

Tačiau naujausi pasiekimai individualių BNVĮ projektavimo ir gamybos srityje pranoko visus lūkesčius. Naujausi ir pažangiausi valymo įrenginiai pasižymi aukštesniais išvalymo parametrų rodikliais – daugiau nei 90%. Tokiuose įrenginiuose fosforo biologiniu būdu, be cheminių reagentų pagalbos, išvaloma net 93,3% (iki 0,6 mg/l). Tuo tarpu, su pastaraisiais – iki 97,1% (0,3 mg/ltr). Tokie BNVĮ išvalymo rodikliai stebina, žinant kaip sudėtinga tai pasiekti mažiausio tūrio valyklose. Pasiektas rezultatas pranoksta didžiosioms valykloms taikomus reikalavimus ir tai užtikrina puikią šios produkcijos parspektyvą pasaulinėse rinkose.

Tokių biologinių valymo įrenginių atsiradimas suteikia patikimumo garantijas ir didžiulį finansinį decentralizuotų nuotekų sistemų pranašumą prieš dabar egzistuojančias centralizuotas, kai gali būti sutaupoma iki 75% projektams skiriamų lešų. Mat, įrengiant decentralizuotas nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemas nereikalingi brangiai kainuojantys magistraliniai vamzdynai.

Viena pažangiausių nuotekų valymo įrenginių gamintojų UAB „August ir Ko“ nuotekų valymo procesą vykdo per nuosavą patentuotą technologiją, taip vadinamame vertikalaus srauto labirinte. Deguonies padavimas arba jo nebuvimas tam tikrose zonose valdomas tik orapūtės ir erliftų pagalba. Susidarantys hidrauliniai nuotekų judėjimo srautai valymo įrenginiuose, užtikrina gerą susimaišymą nenaudojant jokių maišyklių ir siurblių. Tai ne tik pagerina veikliojo dumblo kokybę, bet ir užtikrina mažesnį perteklinio dumblo susidarymą. Esant įprastam buitinių nuotekų užterštumui orapūtės visuose „August“ technologijos biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose dirba periodiškai – kas 15 min., kitas 15 min. – ilsisi. Todėl per parą 8 žmonėms skirtas valymo įrenginys sunaudoja vos iki 1 KW elektros. Tai yra mažiau energijos nei sunaudoja šeimos šaldytuvas.

Technologijų progresą stabdo norminė bazė

Tačiau, pasak „August ir Ko“ konsultanto Filionio August, Lietuvoje susidarė paradoksali situacija: patentuota „August“ technologija dažnai, vykstant viešiesiems pirkimams nėra pripažįstama, nes inovatyvioji technologija nėra parašyta Statybos techniniame reglamente (STR 2.02.05:2004 ,,Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“), kuris buvo išleistas 2004 metais. Per dešimties metų laikotarpį nuotekų valymo procesas tapo pažangesnis – šioje srityje imta taikyti naujausias technologijas. Tačiau remiantis regalmentu, konkursų specialiose sąlygose būna įrašyti reikalavimai, kurie yra pritaikomi tik aprašytoms senosioms technologijoms. O naujiesiems ir ekonomiškiems veikimo principams tiesiog užkertamas kelias.

Tryliktame minėto reglamento straipsnyje rašoma, kad valykla turi būti suprojektuota ir pastatyta naudojant geriausias technologijas. Tačiau pasenusi norminė bazė tapo pagrindiniu šio progreso stabdžiu. F. August teigimu, tik nedaugelis užsakovų, vykdydami viešuosius pirkimus, išdrįsta pasinaudoti akivaizdžiai naujausiomis ir inovatyviausiomis technologijomis, nors ir neatitinkančiomis kai kurių reglamento reikalavimų.

„Jau atėjo laikas parengti naujos redakcijos nuotekų valyklų reglamentą arba bent papildyti senąjį naujomis nuostatomis, mažiau kreipiant dėmesio į technologijų ypatumus, bet daugiau į galutinį rezultatą. Tai leis į Lietuvą ateiti pažangiausioms technologijoms pripažįstamoms pasaulyje. Nors jos čia sažnai nevertinamos,“ – situaciją komentuoja UAB „August ir Ko“ konsultantas F. August.