Dedami pagrindai energiškai efektyvios statybos užtikrinimui

9 projekte „BUILD UP Skills Energotrain“ dalyvaujantys partneriai siekia suteikti galimybę statybininkams pasiekti energiškai efektyvios statybos poreikius atitinkančią kompetenciją ir kvalifikaciją. Šiuo metu statybos darbininkų mokymo ir atestavimo schema Lietuvoje nėra pakankamai išvystyta, kad praktikoje užtikrintų energiškai efektyvios statybos standartų laikymąsi, todėl įgyvendinant projektą sukurti statybos technologijų ir darbininkų kompetencijų aprašai – pagrindas, siekiant panaikinti likusias spragas.

Energiškai efektyvūs – taip apibūdinami pastatai jau dabar yra siekiamybė, kuriai svarbos suteikia ir Europos Sąjungos direktyva, nurodanti, kad nuo 2020 m. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos.

Įsibėgėjęs projektas pasiekė tolimesniam statybos darbininkų kvalifikacijų schemos ir energiškai efektyvios statybos Lietuvoje vystymui svarbius rezultatus. Projekto partneriai baigia rengti technologijų aprašus energiškai efektyviai statybai pagal skirtingas statybos darbų specializacijas. Aprašyti statybos darbų būdai, kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai pastato fasadų šiltinimo sistemų, stogų įrengimui, šildymo, ventiliacijos sistemų, žemos įtampos elektros įrenginių montavimui. Patvirtinti technologiniai aprašai bus patalpinti elektroninių statybos taisyklių sistemoje www.statybostaisykles.lt.

Atsižvelgiant į technologinius reikalavimus, baigiama įgyvendinti ir kita „BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“ projekto veikla – kompetencijų aprašų rengimas. Aprašai nustatys, ką statybos darbininkas turi gebėti atlikti, dirbdami pagal energiją tausojančios statybos principus. Be to, su statybos sektoriaus dalyviais diskutuojama dėl galimo darbininkiškų profesijų darbuotojų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos modelio.

Energiškai efektyvios statybos vystymas šalyje vykdomas atsižvelgiant į Lietuvos statybų sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gaires, kurios buvo parengtos pirmame projekto etape „BUILD UP Skills“.

Lietuvos statybininkų asociacijai projekte „BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“ atstovaujantis dr. Vaidotas Šarka pabrėžia, kad energetinių reikalavimų įgyvendinimas bus paprastesnė užduotis tinkamai apmokius statybos darbus atliekančius darbininkus.

„Paprastai tariant, statybos darbininkas turi žinoti, ką turi atlikti kitaip, nei yra pripratęs, kurios jo darbo dalys yra svarbiausios tam, kad statomas ar renovuojamas pastatas taptų energiškai efektyviu. Technologiniai ir kompetencijų aprašai leis aiškiai nustatyti darbininkų kvalifikacinius reikalavimus ir žinių bei praktinės patirties įvertimo reikalavimus. Šių aprašų pagrindu ir bus paremtos statybininkų kompetencijos vystymo programos“, – teigia V. Šarka.

Projektu metu taip pat bus siekiama parengti 8 mokymo programas pagal skirtingas statybos specializacijas, pilotiniuose mokymuose apmokyti 90 darbininkų ir 36 profesijos mokytojus.

Europos Komisijos finansuojamu projektu „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“ („BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“) siekiama, kad statybos sektoriuje dirbančių darbininkų kompetencija ir įgūdžiai būtų stiprinami atsižvelgiant į keliamus reikalavimus energiškai efektyvių pastatų statybai. Tam yra kuriama aukšto energetinio efektyvumo namų statybai, renovacijai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kvalifikacijos įgijimo ir pripažinimo sistema, apimanti laisvanoriškų profesinio mokymo programų, mokytojų parengimą, mokymų išbandymą. Taip pat ieškoma kelių, kaip sukurti ir įgalinti veikti atestavimo schemą.

Šią iniciatyvą Lietuvoje įgyvendina Regioninis inovacijų vadybos centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras ir Respublikinis energetikų mokymo centras.

Su „BUILD UP Skills“ projektu, renginiais, veiklomis galima susipažinti interneto svetainėje www.energinisefektyvumas.lt ir http://www.buildupskills.eu/.