Asociacijos tikslai ir uždaviniai

  1. Pasyvaus namo sertifikuotų pastatų ir pasyvaus namo gerosios praktikos plėtra Lietuvoje ir ES, šviečiant, ugdant bei keliant kvalifikaciją tiesioginiams užsakovams (visuomenė) ir nuomonių formuotojams (architektai, inžinieriai, rangovai).
  2. Tapti tvarios ir kokybiškos pastatų vystymo bei eksploatacijos sklaidos lyderiu Lietuvoje ir ES.
  3. Atstovaujant Asociacijos bendruomenę viešajame (valdžios) sektoriuje, kelti Lietuvos statybos kokybės ir tvarumo lygį Lietuvoje ir ES.