Asociacijos tikslai ir uždaviniai

Asociacijos tikslas:
Pasiekti, kad iki 2020 metų pasyviųjų namų skaičius Lietuvoje išaugtų iki 5 procentų.

Asociacijos uždaviniai:

 • Vyriausybės, valstybinių institucijų bei visuomenės švietimas ir informavimas apie pasyvių namų naudą Lietuvos ekonomikai, fiskalinei politikai bei ekologijai.
 • Veiksmai ir pagalba spartinant Europos komisijos protokolo „20 20 by 2020 Europe‘s climate change opportunity“ įgyvendinimą.
 • Aktyvus dalyvavimas Lietuvos Respublikos ekonomikos vystymosi procesuose bei su šia veikla susijusiose institucijose.
 • Palankios valstybės politikos ir mokestinių lengvatų bazės suformavimas bei užfiksavimas pasyvių namų vystytojams Lietuvos Respublikos įstatyminiuose bei poįstatyminiuose aktuose.

Nauda Valstybei

 • Sumažės energijos suvartojimas, kuris įtakos fiskalinio deficito mažinimą ir nepriklausomybę nuo šalių, teikiančių energetinius resursus. Bus įgyvendinti Europos komisijos protokolo 20 20 2020 reikalavimai. Įvedus kompensavimo tvarką pasyvių namų vystytojams, statybinis sektorius taps skaidresnis, padidės mokestinės pajamos į valstybės biudžetą, augs bendrasis vidaus produktas.

Nauda Vartotojui

 • Vartotojas (užsakovas) priims teisingus sprendimus statant ar modernizuojant savo būstą. Pasyvaus namo statybos technologijos atveria kelią didesnės išlaidų dalies susigrąžinimui.

Nauda Asociacijos nariams:

 • Įstatyminės bazės, norminių dokumentų bei rinkos formavimas.
 • Visapusiška informacija apie rinkoje ir LR įstatymuose vykstančius pokyčius.
 • Informacija iš LR institucijų ir kitų asocijuotų struktūrų apie organizuojamus renginius, misijas, forumus ir t.t.
 • Informacijos gavimas apie tiesiogiai į asociaciją besikreipiančius asmenis.
 • Ryšių užmezgimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 • Asociacijos narių ir visuomenės informavimas.
 • Nuolaidos asociacijos organizuojamuose mokymuose.
 • Dalyvavimas asociacijos vykdomuose ES projektuose.
 • Narių lobistinių poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas.
 • Narių švietėjiškų poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas.
 • Pagalba užmezgant ryšius su asocijuotomis struktūromis.
 • Nario įtraukimas į europinių informacijos mainų programas.
 • Dalyvavimas NPNA laimėtuose projektuose.
 • Asociacija skatina nariams keistis idėjomis bei informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti Asociacijos narių keitimąsi patirtimi.
 • Mažiausiai du vieši renginiai per metus (seminarai, konferencijos, susirinkimai ir t.t.).

Nauda Statybos rinkos dalyviams

 • Galimybė susipažinti su pasyviojo namo specifika ir technologijomis.

Potencialaus kliento švietimas, jo lūkesčių suformavimas.